Blue Flower

       Terapia zajęciowa w hospicjum jest formą pomocy udzielonej pacjentowi w dostosowaniu się do nowej sytuacji życiowej pacjenta związanej np. ze zmiana otoczenia. Terapia zajęciowa ma na celu wzbudzić i wzmocnić zaufanie chorego do własnych sił, przyczynić się do integracji z innymi pacjentami, pomaga w małym stopniu odwrócić uwagę od tęsknoty za rodziną i bliskimi osobami a co najważniejsze odwraca uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni. Terapia zajęciowa powinna być odbierana indywidualnie dla każdego pacjenta, co zależne jest od możliwości pacjenta, wieku, płci, schorzenia, dysfunkcji.

Rodzaje terapii zajęciowej wykonywane w Hospicjum Stacjonarnym:

Ludoterapia; terapia poprzez gry i zabawy,

Muzykoterapia; terapia poprzez słuchanie muzyki,

Zajęcia kulturalno- rekreacyjne; spacer, zajęcia w zakresie uspołeczniania i usamodzielniania pacjentów np. nauczenie korzystania z określonych narzędzi i urządzeń technicznych,

Zajęcia manualne np.: prace wykonywane z gipsu, siana, sznurka, brzozy, wełny, kolorowego papieru. Terapię zajęciową prowadzi terapeuta zajęciowy Izabela Majoch, która ma specjalne przygotowanie pedagogiczne. Posiada znajomość wielu działów pracy i technik, które mogą służyć jako czynnik usprawniający. Posiada dyplom terapeuty zajęciowego.