Blue Flower

Człuchowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum

Dzięki inicjatywie ludzi dobrej woli powstało w Człuchowie CZŁUCHOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM.
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy ludziom ciężko chorym, zwłaszcza na choroby nowotworowe, a także przewlekle chorym i starszym ze względu na ich sytuację życiową i materialną.
Stowarzyszenie utrzymuje się głównie z wpłat 1% podatku oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych.
W latach 2013 i 2014 wydatkowaliśmy około 130.000,00 (sto trzydzieści tysięcy) złotych z przeznaczeniem na remont i doposażenia w nowe meble sal chorych i gabinetu zabiegowego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Człuchowie, gdzie przebywają chorzy z całego powiatu człuchowskiego. Udało nam się także zakupić 10 telewizorów do sal chorych i zmienić wystrój świetlicy, która służy chorym przebywającym w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym w Człuchowie nie tylko jako stołówka, ale głównie jako miejsce spotkań
i uroczystości świątecznych.
Wcześniej, w roku 2009 dzięki wsparciu funduszy unijnych i naszemu wkładowi własnemu, wyremontowane zostały pomieszczenia hospicjum stacjonarnego i wyposażono go w nowe meble i sprzęt medyczny. Uruchomiono także hospicjum domowe.
W roku 2014 do hospicjum stacjonarnego dokonano także zakupu specjalistycznego wózka medycznego (transportującego chorego z łóżka do łazienki celem wykonania zabiegów higienicznych). Całkowity koszt wózka wynosił 18 tysięcy złotych, zakupiono również pompę do żywienia dojelitowego.
Każda pomoc rzeczowa i finansowa jest bardzo potrzebna, gdyż wpływa bezpośrednio na komfort i lepsze samopoczucie chorych.

 

 

Prezes Stowarzyszenia
Lidia Walczak

 

 

Serdecznie zapraszamy do przekazania 1 % swojego podatku na rzecz

Człuchowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum.