Start

 

Człuchowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum


Dzięki inicjatywie ludzi dobrej woli, powstało w Człuchowie CZŁUCHOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  HOSPICJUM.
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy ludziom ciężko chorym, zwłaszcza na choroby nowotworowe, a także przewlekle chorym i starszym ze względu na ich sytuację życiową bądź materialną. 
Stowarzyszenie utrzymuje się głównie z wpłat 1% podatku oraz  darowizn od osób fizycznych i prawnych.
W bieżącym 2013 i 2014 roku wydatkowaliśmy około 130.000,00 (sto trzydzieści tysięcy) złotych z przeznaczeniem na remont i doposażenia w nowe meble sal chorych i gabinetu zabiegowego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Człuchowie, gdzie przebywają chorzy z całego powiatu człuchowskiego. Udało nam się także zakupić 10 telewizorów do sal chorych i zmienić wystrój świetlicy, która służy chorym przebywającym  w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym w Człuchowie nie tylko jako stołówka ale głównie jako miejsce spotkań i uroczystości świątecznych.
Wcześniej, w roku 2009 dzięki wsparciu funduszy unijnych i naszemu wkładowi własnemu, wyremontowane zostały pomieszczenia hospicjum stacjonarnego i wyposażono go w nowe meble i sprzęt medyczny. Uruchomiono także hospicjum domowe 
W roku 2014 do hospicjum stacjonarnego dokonano także zakupu specjalistycznego wózka medycznego (transportującego chorego z łóżka do łazienki celem wykonania zabiegów higienicznych). Całkowity koszt wózka wynosił 18 tysięcy złotych a także zakupiono  pompę do żywienia dojelitowego. 
Każda pomoc rzeczowa i finansowa jest bardzo potrzebna, gdyż wpływa bezpośrednio na komfort i lepsze samopoczucie chorych.
Prezes Stowarzyszenia
Lidia Walczak